Stadgeändringar

Stadgarna ändrade för Boxholms Båtklubb

Kontakt

Boxholms båtklubb

Nedre Andersbo

Boxholm

info@boxholmsbk.com

Båtplatser

Kjell Friberg

0705-514725