Uppdragningsdagar 2021

Uppdragning 18/9 och 25/9

Vid dessa tillfällen får andra upptagning ej göras utan överenskommelse med traktorföraren !
Klubben har en kärra för roddbåtar som kan lånas 

Kontaktman: Kurt Germundsson        Tel. 070-2396828

Kontaktman: Kjell Gustafsson          Tel. 073-0984389, 0142-57309

Kontakt

Boxholms båtklubb

Nedre Andersbo

Boxholm

info@boxholmsbk.com

Båtplatser

Kjell Friberg

0705-514725