Upptagnings dagar

Upptagningsdagar  2019

Upptagning 21/9 och 28/9.

Vid dessa tillfällen får andra i/upptagningar ej göras utan överenskommelse med traktorföraren !
Klubben har en kärra för roddbåtar som kan lånas !

Kontaktman: Kjell Gustafsson        21/9     Tel. 073-0984389, 0142-57309

Kontaktman: Kurt Germundsson   28/9    Tel. 070-2396828

 

Kontakt

Boxholms båtklubb

Nedre Andersbo

Boxholm

info@boxholmsbk.com

Båtplatser

Kjell Friberg

0705-514725