Vattennivåer

Sommen ligger ca. 146 m.ö.h. i vattendomen för Sommen så definieras ett lokalt höjdsystem för regleringen där sjön får regleras mellan 200 m till 201,50 m.

Det är ganska vanligt att man i vattendomarna har lokala höjdsystem som utgår från en fast punkt nära dammen, sannolikt för att mätningsförfarandet skulle bli enklare (många av domarna är väldigt gamla).

Källan till denna information är Tekniska verken i Linköping.

Mer att läsa finns via nedstånde länkar till Tekniska verkens hemsida.

 

Vattenståndet i Sommen

Kontakt

Boxholms båtklubb

Nedre Andersbo

Boxholm

info@boxholmsbk.com

Båtplatser

Kjell Friberg

0705-514725